02Ağustos

Flash Bellekler Üzerine

flash-belleklerUSB destekli taşınabilir cihazlarda aslında flash hafıza kullanılmaktadır. Flash, enerji kesildiğinde bile verileri saklayabilen ve elektronik olarak silinip yeniden yazılabilen bir bellek türüdür. SSD hard diskler de Flash bellek türüne aittir.

Flash belleklerin yapısı hard diskler de olduğu gibi mekanik değildir. Yani içerisinde hareket eden bir yazma düzeneği yoktur. Bu özelliği itibariyle bu tür bellekler “solid-state” yani “hareketsiz” olarak adlandırılırlar. Flash bellek üzerindeki işlemler RAM modüllerinde olduğu gibi yapılır. Yani flash bellek üzerindeki modüller de transistorlara sahiptirler. Bildiğimiz gibi bilgisayar sistemlerinde bilgiler “0” ve “1”ler şeklinde, yani ikilik kodlarla yazılır. “0” kodu enerjinin düşük seviyesini, “1” kodu ise yukarı seviyesini ifade eder. Flash hafızalara da bilgi yazıldığında transistorların enerji düzeyi değiştirilir. Yapı itibariyle RAM modüllerine benzeseler de, verilerin enerji kesildiğinde bile depolama yapabilmesi flash bellekleri ramlerden ayıran en önemli özelliktir.

Flash hafızalarda kullanılan iki tür teknoloji vardır: NOR ve NAND.

NOR teknolojisi 2004 yılına kadar kullanılmıştır. 2004 yılında ise yerini NAND teknolojisine bırakmıştır. NOR teknolojisi kullanılan hafızalarda bilgilerin yazılması ve silinmesi her bir hücre üzerinde ayrı bir operasyona neden oluyordu, NAND teknolojisinde ise işlemler bu hücrelerin oluşturduğu bloklar üzerinde yürütülüyor. Bu nedenle de NAND bellekler NOR belleklere oranla daha hızlıdır. Günümüzde kullanılan tüm USB bellekler NAND teknolojisini kullanmaktadır.

Yazar: Degnek

Kendisi, Değnek.com'un genel içerik üreticisi.

Degnek Blog

Gelen Aramalar:

 Yazının Etiketleri  

  1. Yorum yapılmammış.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın