01Ağustos

IP Adresleri

ip-adresiIP adresleri ağda herhangi bir host’u (bilgisayar veya başka bir cihaz, örneğin: yazıcı, router vb.) tanımlamak için kullanılan 32-bit den oluşan rakamlardır.

IP adresleri genellikle noktalarla dörde bölünmüş onluk sayılar şeklinde oluyor. Örn: 192.168.123.132 . IP kavramını daha iyi anlamak için ikili sayı sisteminde bakmak gerekir. İkili sayı sistemine çevirmek için noktalarla ayrılmış her bir bölümü sürekli olarak 2’ye bölmek ve alınan kalıntısı ters yönde okumak gerekir.

Onluk sayı sisteminde olan bu IP 192.168.123.132 ikilik sayı sisteminde aşağıdaki gibi olacaktır.

110000000101000111101110000100

Bu tür yazılması zor olacağı için her biri 8-bit’ten oluşan dört bölüme ayrılır:

11000000.10101000.01111011.10000100

Aslında bu tür yazılış belli derecede okunuşu kolaylaştırsa da, onluk yazım hem okuma hem de kullanım için daha elverişlidir (192.168.123.132).

Şimdi de ikilik sayı sisteminden onluk sayı sistemine geçelim. Örnek olarak başta yaptığımız işlemin tersini alacağız. Mesela, bu ip’ler: 11000000,10101000,01111011 ve 10000100 onluk sayı sisteminde nasıl oluşacak. Bunu hesaplamak için bu ikilik sistemdeki sayıyı ters yönden başlayarak her bir adedinde 2 sayısına bölmek gerekir.

Böylelikle IP 32-bit den ibaret olup her biri 8-bit olan ve noktalarla 4 bölüme ayrılmış, host kimliğimiz olacak rakamlar ortaya çıkar.

Subnet mask:

Şebekenin çalışabilmesi için 2. önemli unsur subnet’tir. Subnet, host’un local veya başka ağda olmasını belirlemek için kullanılır.

Yazar: Degnek

Kendisi, Değnek.com'un genel içerik üreticisi.

Degnek Blog

Gelen Aramalar:

 Yazının Etiketleri  

  1. Yorum yapılmammış.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın