29Haziran

English – Am/Is/Are

POSITIVE NEGATIVE
Long Forms Short Forms Long Forms Short Forms
I am I’m I am not I’m not
She is She’s She is not She’s not … or She isn’t
He is He’s He is not He’s not… or He isn’t
It is It’s It is not It’s not… or It isn’t
We are We’re We are not We’re not … or We aren’t
You are You’re You are not You’re not … or You  aren’t
They are They’re They are not They’re not … or They aren’t

 

POSITIVE

 

QUESTION
I am

=>

Am I … ?
She is

=>

Is he … ?
He is

=>

Is she … ?
It is

=>

Is it … ?
We are

=>

Are we … ?
You are

=>

Are you … ?
They are

=>

Are they … ?

 

My name is John. I am 21 years old. I’m a doctor.

He is Matt. Matt is my uncle. He’s a dentist.

She is Lisa. Lisa is his wife. She’s a teacher.

They are helpful people.

It is their dog.

That is your key. (That’s your key.)

There is a lot of books. (There’s a lot of books.)

Are they your books?

Yazar: Degnek

Kendisi, Değnek.com'un genel içerik üreticisi.

Degnek Blog

Gelen Aramalar:

 Yazının Etiketleri  

  1. Yorum yapılmammış.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın