Bilim, Kültür, Eğlence, Yaşam
13Aralık

Klasik Türk Düşüncesinde Ailevi Değerler

aileAilevi değerler, aile kurumunu düzenleyen ve yönlendiren değerlerdir.  Değerler ve normlar, sosyolojide davranış ölçütleri olarak tanımlanır. Bu davranış ölçütleri soyut anlamıyla düşünüldüğünde değerler, somut olarak işlerlik kazandığında ise normlar olarak karşımıza çıkarlar. Bir başka deyişle değerler bizim iyi ve kötü ya da doğru ve yanlış konusundaki soyut fikirlerimizdir. Ancak normlar davranışlarımızı ölçmeye yarayan somut kurallardır. Bir toplumda değerler pek çok normun kaynağı olarak işlev görürler. Bazen bir değerden birçok norm türetmek mümkündür. Bir norm değişse bile onun arka planını oluşturan değer ayakta kalmaya devam eder. Bu anlamda değerler daha dayanıklı ve kalıcı iken normlar değişken ve geçicidirler. Değer ve normlar zaman ve mekâna bağlı olarak toplumdan topluma değişebilirler. Bir toplumda iyi ve güzel olarak nitelendirilen bir davranış bir başka toplumda kötü ve çirkin görülebilir. Hatta bir toplumda bir sosyal grup ve kesim için yüceltilen değerler bir başka kesim ve grupta aşağılanabilir. Bu anlamda tüm değer ve normlar üzerinde uzlaşma sağlamak her zaman mümkün değildir.

Bunun yanında hem geçmişte hem de günümüzde evrensel olarak adlandırabileceğimiz değer ve normlarda bulunmaktadır. Mesela geçmiş çağlarda bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet olarak adlandırılan dört temel değer hem antik Yunan’da hem de ortaçağ Hıristiyan ve İslam dünyasında paylaşılan evrensel değerler olarak algılanmıştır. Günümüzde de insan hakları başta olmak üzere eşitlik, özgürlük, diyalog ve sosyal paylaşım gibi küresel değerler bulunmaktadır.

Yazar: Degnek

Kendisi, Değnek.com'un genel içerik üreticisi.

Degnek Blog

Gelen Aramalar:

 Yazının Etiketleri  

  1. Yorum yapılmammış.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın