05Aralık

Türkiye’de Eğitim Sistemimiz

Türk milli eğitim sistemini birçok problemle karşı karşıyadır. Bunların başında kalabalık sınıflar yetersiz materyaller emeklilik yaşının yüksek olması sebebiyle hizmete devam eden öğretmenler ve mezun olmuş iş bulamamış öğretmenlerimizi de ekleyebiliriz. Aslında en başlıca problemlere milli eğitim sistemimizin her iktidar değiştiğinde yerine gelenlerle birlikte değişmesini de ekleyebiliriz. Bu yüzden eğitim politikalarında bir süreklilik olmamış ve eğitim kökenli insanların buna yön vermemesi sistemi uçuruma sürüklemiştir.

Özellikle son dönemlerde değişen eğitim politikalarıyla birlikte eğitimimiz git gide kötü hale gelmiştir. Atatürk’ün oluşturduğu çağdaş ve laik eğitim düzeninden sapmalar meydana gelmiştir. Son olarak çıkarılan 4+4+4 eğitim sistemi 66 aylık çocuklarımızı mağdur durumda bırakmış ve kalabalık olan sınıflar daha da kalabalıklaşmış olup 7 yaşında başlayan çocuklarla 66 aylıklar arasında güven ve algılayabilme farkı oluşturmuştur. OKS ve ÖSS sistemiyle ezberci eğitimin devam etmesi öğrencilerin 4. Sınıftan itibaren dershanelerde yarış atı gibi yetiştirilip hayatların 4 şık ya da 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü felsefe düzenine alet edilip düşünmelerinin baltalanıp yaratıcılığa ket vurulduğu bir düzen oluşturulmuştur.

Teknolojinin eğitim müfredatlarına geç girmesi ve öğrenilen bilgilerin pratikte kullanılmaması sebebiyle beyinlerden uçup gitmesi de ayrı bir problemimizdir. Yeterli okul sayımızın olmaması sınıfların kalabalıklılığı eğitim kadrosunda eksikler varken işsiz olan ya da mesleğini yerine getiremeyen öğretmenlerimizi de ekleyebiliriz. Sorunlar arasına öğretmen müdür veli işbirliğinin olmayışını da ekleyebiliriz. Üniversite bitirmişlerin iş bulamadığı bilime saygının olmadığı, desteklenmediği bir sistem de her yıl fazlasıyla beyin göçü vermemize sebebiyet vermiştir.

Son dönemde çoğu okul müdürü nasıl parlak öğrenciler yetiştiririm yerine okulları birer işletme gibi görüp döner sermayeyi nasıl döndüreceğinin peşine düşmüş olup kaliteli eğitim vermekten uzaklaşmışlardır. Öğretmen maaşlarının yetersizliği öğretmenlere gerekilen önemin ve haklarının verilememesi sebebiyle geçim derdine düşen bu yüzdende verimli dersten uzaklaşan öğretmenlerimiz olmuştur. Son olarak eğitim sistemimizi söyle özetlemek istiyorum 8 ilkokul ve 4 lise ilke birlikte 12 yıllık bir eğitim süreci kişiliğin şekillenmesi yeteneklerin ortaya çıktığı dünya görüşünün ve hayata bakış açısının oluştuğu bir dönemdir. Bu dönem sonunda öğrencilerimiz girdiği ÖSS sonunda ya ailelerinin uygun gördükleri bölümleri ya da puanlarının yettiği bölümleri tercih etmiş olmuş tüm yaratıcılığının ve ideallerinin önüne geçilmiş olup geleceklerini de istemedikleri bir yerde sürdürmek zorunda kalmışlardır. En büyük sorun beklide buradadır kendi hayatları yerine başkalarının dayatmalarıyla bir hayat yaşamak!

Yazar: Degnek

Kendisi, Değnek.com'un genel içerik üreticisi.

Degnek Blog

Gelen Aramalar:

 Yazının Etiketleri  

  1. Yorum yapılmammış.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın